O spółce

Zaangażowanie w etykę korporacyjną

Obiecujemy budować zaufanie klienta i wartości, a także wypełniać nasze zobowiązania względem społeczeństwa.
Firma Zalman dołoży starań, aby przynieść społeczeństwu korzyść jako odpowiedzialna, wiodąca firma światowej klasy, której wartość powstała w wyniku zorientowanego na klienta zarządzania w oparciu o nowatorski sposób myślenia.

 • Etyka dla klientów i partnerów
  Będziemy dostarczać innowacyjne produkty i usługi, gwarantując zadowolenie klienta.Będziemy wzrastać i rozwijać się wspólnie z naszymi partnerami, by zapewnić wspólną korzyść dzięki ciężkiej pracy i uczciwości biznesowej.
 • Etyka dla inwestorów
  Będziemy szanować prawa i interesy inwestorów dzięki transparentnemu i odpowiedzialnemu zarządzaniu oraz będziemy terminowo dostarczać niezbędne informacje o zarządzaniu firmą.Postaramy się zwiększać wartość firmy przez innowacyjne działania i strategie rozwoju.
 • Etyka dla personelu
  Będziemy szanować prawo oraz klientów, a także wypełniać nasze zobowiązania w oparciu o wzajemną ufność i szczerość.Zapewnimy uczciwe możliwości rozwoju, oparte na umiejętnościach i zdolnościach, aby utworzyć kulturę organizacji na bazie samo-motywacji. Zapewnimy personelowi odpowiednie wynagrodzenie, oparte na umiejętnościach i osiągnięciach, aby wzbudzić poczucie dumy i znaczących osiągnięć.
 • Etyka dla społeczeństwa
  Będziemy szanować stosowne wartości społeczne i przepisy prawa, aby wypełnić nasze zobowiązania względem społeczeństwa.Dokonamy wszelkich starań, aby chronić przyrodę i środowisko.